กิจกรรมนักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 
ทัศนศึกษา ณ สวนไทยพัทยา
วันที่ 07 กันยายน 2561 


        

         

        

https://plus.google.com/photos/113619609222483474996/album/6599472225612852465?authkey=CIig6r76ytPuFw