ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์26 ก.พ. 2563 00:26โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2563 00:33 ]
🎉🎉🎉ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตร CEP >>> http://bit.ly/2uuFalC
หลักสูตร ICEP >>> http://bit.ly/391DZt2
หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนที่ติดสำรอง ผู้ปกครองสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ
ą
ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา,
26 ก.พ. 2563 00:26
Comments