แจ้งการจราจรและบริเวณจอดรถ รับ-ส่ง นักเรียน

โพสต์8 พ.ค. 2562 03:07โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
        แจ้งการจราจรฝั่งถนนพรประภานิมิตร(ฝั่งสุสาน) ผู้ปกครองที่เข้าทางประตูฝังตะวันออกวนส่งนักเรียนได้ที่ประตูเล็ก ข้างโรงอาหาร และวนออกไปประตูเดิม หากมีความประสงค์จะจอดรถและเดินไปส่งนักเรียนเอง ให้จอดรถบริเวณลานข้างสุสานใกล้สระบัว (จุดจอดรถที่ 1 )แล้วเดินเข้าทางประตูเล็กโรงอาหารค่ะ ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาทางฝั่งประตูด้านทิศตะวันตก วนส่งนักเรียนที่ประตูใหญ่และวนออกไปที่ประตูเดิม หากประสงค์จอดรถส่งนักเรียนให้จอดบริเวณที่จอดรถเดิม(จุดจอดรถที่ 2-4) บริเวณใต้ต้นไม้และคอกวัวค่ะ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางในกรณีที่วนส่งขอให้เตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนลงจากรถค่ะ จะมีครูคอยเปิดประตูรถรับเด็กให้ ส่วนผู้ปกครองที่นำรถมอร์เตอร์ไซค์มาจอดรถพื้นที่เดียวกันทั้งสองฝั่งค่ะ ตามผังนี้ค่ะ


Comments