แจ้งผู้ปกครองทราบค่ะ วันที่ 12 ธันวาคม2565 นักเรียนมาเรียนตามปกติ ทางโรงเรียนหยุดชดเชยในวันหยุดปีใหม่วันที่ 3 มกราคม 2566

โพสต์9 ธ.ค. 2565 02:42โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
🙏แจ้งผู้ปกครองทราบค่ะ
วันที่ 12 ธันวาคม2565 นักเรียนมาเรียนตามปกติ ทางโรงเรียนหยุดชดเชยในวันหยุดปีใหม่วันที่ 3 มกราคม 2566 แทนค่ะ

🎉หยุดปีใหม่ 30-31 ธันวาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566 นักเรียนมาเรียนวันที่ 4 มกราคม 2566 ค่ะ🎉

通知📣
校历有一些改动,原本12月12日是补休假,元旦假期是12月30日-1月2日。现在改为12月12日正常上课,元旦假期是12月30日- 1月3日。特此通知,谢谢合作!🙏

Notification.
On December 12th, 2022, students come to study as usual.  (Normally, December 12th is a holiday according to Thai calendar)  The school will be closed for the New Year's holiday on January 3rd, 2023 instead.

 🎉So, New year's holiday will be on 30-31 December 2022 to 3 January 2023. Students come to study on 4th January 2023.
Comments