แจ้งท่านผู้ปกครองทราบในวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนจะปิดการจราจร ทางเข้าโรงเรียนด้านหน้า (ซอยเนินพลับหวาน) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 16.00 น. เนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 19

โพสต์14 ธ.ค. 2565 02:14โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
通知📣
各位家长请注意!⚠️
由于12月15 - 16日早上7点至下午16点,学校将举行运动会,因此学校正门的路(Soi. Noen Plubwan )实行封闭交通,特此通知!给你们带来不便请谅解!谢谢🙏🏻
Noticification!  
The school will hold a sports event on December 15-16, the main entrance of the school (Soi. Noen Plubwan)  will be closed from 7.00 -16.00.  Sorry for the inconvenience!  Thank you 🙏🏻

Comments