ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน

โพสต์4 พ.ย. 2564 23:53โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเลิกเรียน 
บริเวณโรงอาหาร  ห้องน้ำ  ห้องเรียน  และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

  
  
  
Comments