เด็กชายเด่นภูมิ เดชโกมล เข้ารับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศประกวดเล่านิทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โพสต์2 ก.พ. 2563 17:02โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
เด็กชายเด่นภูมิ เดชโกมล 
เข้ารับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศประกวดเล่านิทาน 
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่27 มกราคม พ.ศ.2563


               

   

             

   

https://th-th.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/
Comments