สัมภาษณ์ เด็กชายเด่นภูมิ เดชโกมลนักเรียน ชั้นป.3/5 ชนะเลิศการประกวดนักเล่านิทานน้อยดวงดาวแห่งเอเชีย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โพสต์18 ก.ย. 2562 18:52โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 22:07 โดย มรกต พรรณพิจิตร ]
เด็กชายเด่นภูมิ เดชโกมลนักเรียน ชั้นป.3/5 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนการศึกษา 5,000บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

วิดีโอ YouTube


Comments