การแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โพสต์19 ม.ค. 2566 03:01โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ได้นำนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
นางสาววลัยพรรณ โพธิสัตย์ ม.5/1
เข้าร่วมแข่งขันรายการ speech contest ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายสหรัชต์ สุขผล ม.3/7
เข้าร่วมแข่งขันรายการคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1Comments