เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โพสต์21 ต.ค. 2563 17:53โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ 
เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาห้องเรียนพันธมิตร  
โรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 21 ตุลาคม 2563

   

   


   
https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/photos/pcb.1161607787568117/1161607524234810/
Comments