คณะฮั่นปั้นเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

โพสต์20 มิ.ย. 2562 19:42โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 21:55 ]
คณะฮั่นปั้นฯ จากประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
และชมการแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 
โดยมีนางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
และนายนิติ เรืองรัตนาการ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

   

   

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWNmRxTAI62iH29B~%3BYztBlt8ng80hQCY5fSzaqt1PSP0dyA55KCfkc~_WQFAlJ6kM~%3BvY9STq0jx648uvZc7~%3Bnx~_PTldmWzFPE5h~_dlzxv1CvvP3vHvfo5fOTd~_O0V59aXUl64sSX~_bjzOf6bP~_lf5SV45mvLA~%3BtA98XF4~_Z~_0b5JSM734H~%3BbVtvB1XjvVvTf8nkA~%3B9H8Tz8i9B~%3BPRfa388rz~_ztady9bP4WfD~_wJ~_fe74QjwTl~_eQY6q33~%3BNPrbD4tlBuyXnn7wTuZv2y8WcXzjvNPVshNvLa~_~_uxJ7~%3B2kXhBvvXiB78sf9dGhffRX3v5KiUR8vH8g25O3nvrib~_iV~_tl84tD~_AV63fqmy~_JwRygq5n7zn68arBv2hPmvl8Cvr1lPt2jNbPNx5PnA~_nfE17F~_9yerrzkeaBGT6B36H~_GnvvDrxV4v1Ly~_~_RHxBeecrlPEG8jPa81rZiQfwP8RfBzL7y3Tx9Sz6Rz3ufKU28FLGg~%3Bk4dz5Sz~_IlRbx0~_0GU9tDfzv7WcfinHvV11ldd4J~%3B2C~%3B4f~%3Bp7Ij3iBr5TxGO4L79vyY83lxzTwjwjnrdFPl~%3B~%3BSbOOr12~%3BgZ2O8hnmsfvk68h36P~%3BDHegzyL9oP9ENevaXt~_Wcvd54raC9z9S8~_5O~%3BM38CvLs9e4z71LXs~%3BicfZ~_~%3BbwiOVPf~%3BEX8vebr2Oezd~%3B9hr2gHvaJt8veT~%3BKBK~_7n0xv0zGeAB~_N3zGNyHt3ns9~_cJwc~_SXzct58fP9kAf86Xx~%3BKXkW~%3BcEE8wHl37w3ly8J~_R~%3Bxz42i~_~_zb8P7cX66376nU979iKgp72D~%3BO1Q3noo6~_EDPfvTwQ~_Pn~%3B0gf753XvBPfgvwv5L~%3BHXyTD4~%3BefusU2sN99qPPgX~_jPV89~%3BQXeSxnqUV~%3BNJ28~%3BKesTCZl8EuArJV~_l7nxI3HzDF98zF9~%3B0rZ~%3B4lWMgnydv~%3Bx3WM2bredzpH~%3BK5cub6F6V~%3B9P~_b34zlTyH~%3B585~%3BPb5KQbx54y3Z~_pY180F8~_eLf~%3BnT2Z2B~_lfObqI~_zPon~_KuaXZ~_eZ~_1dmHa2aGda~%3BC~%3B1x462Pzz~%3B6ufHWbHxJ~%3Bixbf3ZevwzqR~%3BwlUW~%3BKyEeZT2B~%3BUb4fEcuHwX4KzJe~_etjyb6vSf8H~%3BrcdBPMp46sO~%3BZoh~%3BxfL~%3Bm8eKhnztHd14U2~_83~_hVTRPvAl9lPnn7P~%3BleVW9~%3BPL45tf0eNcRz58H65nNwP979hJ75Vuz9bN4v1OP1Ty9efvfFPGfxUHt4bL8lzxf2CSP~%3BnVh9cJ~%3BLWT7gPpwH78V7zw7eo~_B7dNCPSnwO9i3lvtXYD4V81bJ64Tw28nPm19LQ33q0wR~%3B5sqNxnvex30vQfm~%3B93zzOt2~%3BVFPsV~_3pxX8~%3B5RlBsOB~_NeSjOQwMPIR5de~%3B~_9v312Hpz91Ln3zztvunIwflfkc~%3BObmvXP~%3BWo2f3v7xQTk258l8sVj~%3BYsP~_PnQ3vpP6vG9Vu89norNj3w8ftZ~_Uc6Nt374DfA7L761x~%3BdvzuKbt74lwJPvWcnyjbUxfuRvQnnfJ~_v7PpXM~_ouibBtv3nmoj~_m~%3B8039zrN10v9x~_KsrF877s7946MWrJNYf570E74UO48~%3Btv8cnM8i36G~_~%3BN62V8X3UJcb3s~%3BD9Yfz~_KMF7qZffSnZere~_81sbqZa8fevvLgv4SeAbxU~%3Bgnn8z4xndoT4FHEw~%3Bwp5E~%3Bp5HP~%3BX4plQL~_Qhl43HqX6sajyvO2~%3BuLyXSnqq6yv7vf8lyZlh3zx1~_V7O8Rjvzdq~_L1Riv5y9peinof11ICcT975FPaH6daPfFCK~_RX2lyFfZ762339WQ~%3B~%3BYd~_XuI7XfFzX~_8mnYD9ofg0x72Afl7m9l4vD3ZIWcPL~%3B9XMzXfePh~_~%3BIRZbt~%3BtHnl2Pmw~_71Sjnnh~_1Efk34y8bGN96NB3s~_1R7xcD~_7f~_uxqJ99eS~%3BvQc34~_Zvrko7TfsM9~_2f3PzuWbiuVnC9Zj95dvXb73I~%3BZ8EO9YPPMQz0D85NMKWz4M9lOcfa~%3B5vlRk7Hn2d8zOW4jTXsPeO68rN~_MBntw~%3BKkJWP8QX8fWLz3H~_ft~_U7f8JK87Pfl~%3BV8PuqbP935NzvmzLYH9oP4B8PH~%3BRHvP7Y~%3BSK7mL8A36H9Qr8xX1s~_Sf4P~_x4y1Pflh~%3BvJ~%3BmjUX1lf7FNu7G9HvYm3YZ6L8xyGfqV~%3B3~_~%3B~%3B7z8A65Wo17PfuE~_5DPGzPvs9aXG~%3BJyvw3vJ7oGz3qRzOSwj0SXyWv7Lp38C~%3BRf6N3Pjj1XOAP~%3BksDvqT8xa7X2Xf~%3Bapctn~%3BG3zygnuxn0wYfxD~_re21j.bps.a.787248211670745&type=1&__tn__=HH-R
Comments