คณะกรรมการ ครูและนักเรียน ร่วมส่งกำลังใจให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาชนชาวจีนให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์โคโรน่าในครั้งนี้ไปด้วยดี

โพสต์10 ก.พ. 2563 19:19โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
คณะกรรมการมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยา
นำโดย คุณวิเชียร พงศ์ถาวรภิญโญ และ อาจารย์ นิติ เรืองรัตนากร 
รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เป็นตัวแทนท่านวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับ 
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์
พร้อมทั้งคณะกรรมการ ครูและนักเรียน ร่วมส่งกำลังใจให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาชนชาวจีนให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยดี

   

   

https://www.facebook.com/sawang.confuciusclassroom/videos/814489002308913/UzpfSTExMTU2MTYxNTkwNjA3ODo5NjQ2MDIzNTcyNjg2NjI/?hc_ref=ARSPt_7WhBrbOYzsNmYNS4Tz1wEF51WqH2FkJ0nfu2cu6aMk8BPXZ4zKKg2T4RNBcmE

Comments