คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีในงานทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ที่โรงเรียนเหลียนหัว

โพสต์17 ธ.ค. 2563 00:53โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมแสดงความยินดี
ในงานทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่(อาคาร 4 ชั้น) 
ที่โรงเรียนเหลียนหัว จังหวัดนครนายก
วันที่ 6 ธันวาคม 2563


   

Comments