โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

โพสต์19 มิ.ย. 2565 18:12โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2565 18:13 ]
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
          ทางโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เข้าร่วมเป็นศูนย์สอบประเมิน (on-site) โดยรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบใน สองรายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ค่าสมัครสอบวิชาละ 150 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. 2565
.. หมายเหตุ ..
   - รับสมัครทั้งนักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูณ์วิทยา และ นักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบประเมินค่ะ 
   - รับใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

Comments