คุณครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวนอบรมโครงการ True Click Life Education Workshop 2/2022 Education For Leadership

โพสต์24 ต.ค. 2565 17:14โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา คุณครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวน
ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ
True Click Life Education Workshop 2/2022 Education For Leadership

ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร คุณครูได้รับประสบการณ์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆมากมาย ที่สามารถจะนำมาใช้สอนให้กับเด็กๆในห้องเรียน Project smart city ของเด็กๆ ปีนี้มีแน่นอน พร้อมพัฒนาเด็กๆและองค์ความรู้สู่ยุคของ
และขอบคุณ True click life ที่จัดการอบรมดีๆเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้เพื่อพัฒนาเด็กๆ
Comments