ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติรัตน์ เสาเงิน และเยาวชนของสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประธานโล่เกียรติคุณ “เยาวชนบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ ๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

โพสต์21 ก.ย. 2563 01:46โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติรัตน์ เสาเงิน ( น้องปิ่น ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และเยาวชนของสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประธานโล่เกียรติคุณ “เยาวชนบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ ๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทั้งนี้ จะมีพิธีประธานรางวัล โดยพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ในงาน “ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ
กิจกรรมการประธานโล่เกียรติคุณ ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ ๓ คัดเลือกจากเยาวชนที่มีจิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ดีเด่น และผู้ประพฤติตนในทางที่ดีของสังคม และมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้เยาวชนพัฒนาสร้างชาติในอนาคตต่อไป ดำเนินการคัดเลือกโดย สมาคมเมโลเดียน, มูลนิธิชุมปกรณ์ ชุมพล, สมาคมคนของแผ่นดิน, ชมรมสตรีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย, กองทุนแม่ของแผ่นดิน, ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ, สถาบันการขับร้องครูโอปอ โดยมีประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร, ประธานอำนวยการ นายเด่น กาญบุตร และประธานจัดงาน หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา


https://www.facebook.com/photo?fbid=1425256901197720&set=pcb.1425255351197875

Comments