กิจกรรม International Workshop on Industrial Engineering and Supply Chain Management

โพสต์19 ม.ค. 2566 02:42โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
ได้จัดกิจกรรม International Workshop on Industrial Engineering and Supply Chain Management
โดยมีนักศึกษาจาก Ecam Lasalle Campus ประเทศฝรั่งเศส
และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
1.นางสาวแชร์ริน่า เจนนิเฟอร์ เพเยอะ ม.5/2
2.นางสาวอภิชญา ยอดสุทธิ ม.5/1
3.นายรัตนกร กิจกวินโรจน์ ม.5/1
และครูนิราภร สุทธิกุล และ ครูสุธาสินี ศาลาทอง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โดยกิจกรรมนี้ได้จัดให้นิสิต-นักศึกษา แบ่งกลุ่มตั้งบริษัทและออกแบบผลิตภัณฑ์ และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ โดยให้แต่ละกลุ่มคิดไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือการพูดคุยถึงปัญหาของขยะ
แนวคิดในการเชิญชวนให้คนช่วยกันแยกขยะ และวิธีการจัดการปัญหาการแยกขยะ ทำอย่างไรให้ได้ผลดีและรวดเร็วที่สุด
ซึ่งนักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด วิธีการ และกระบวนการทำงานกับรุ่นพี่ชาวต่างชาติและชาวไทย พร้อมกับไปเยี่ยมชมสถานที่ศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง
ในวันที่ 16 ซึ่งตรงกับวันครู คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้กับนักศึกษาจาก Ecam Lasalle Campus ประเทศฝรั่งเศส นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยในวันครู


Comments