ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ระหว่างโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากับมหาวิทยาลัยเกริก

โพสต์26 ก.ย. 2565 00:50โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (mou) 
ระหว่างโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยากับมหาวิทยาลัยเกริก
ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
โดยท่านอ.นิติ  เรืองรัตนากร ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรีนนสว่างบริบูรณ์วิทยา  
อ.อรุณรัตน์  สวัสดิ์ชุติตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน 
อ.สมชาย  ไพศาลพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่ายภาษาจีน และคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เข้าร่วม


   

Comments