มหาวิทยาลัยเกริก และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

โพสต์7 มี.ค. 2564 16:58โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
อาจารย์หวัง ฉางหมิง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกริก และคณะ 
ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 
5 มีนาคม 2563 

   

   

   

Comments