MOU กับ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บินประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โพสต์23 ธ.ค. 2561 19:28โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 18:30 โดย มรกต พรรณพิจิตร ]
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนให้เกิดการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความปรารถนาที่จะสานต่อมิตรภาพกับโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาให้แน่นแฟ้น 

     

   

   
Comments