ครูและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเวทีสานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูป ระบบสุขภาพ กขป.เขตสุขภาพที่ 6 กลุ่มจังหวัดชลบุรี

โพสต์25 ก.ค. 2561 20:46โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 00:54 ]
ครูและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเวทีสานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูป ระบบสุขภาพ กขป. เขตสุขภาพที่ 6 กลุ่มจังหวัดชลบุรี