NEW>>>ผลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

โพสต์6 ส.ค. 2561 01:16โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 01:17 ]
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) 
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เด็กหญิงอรพรรณ สะชิโม ม.1/4 ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท


นางสาวเดือนฉาย แซ่จื้อ ม.2/4 ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาทนายกิตติพันธ์ เจิง ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท


นางสาวกุลธิดา  คายาธี่แอสล์ ปวช. 1 
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา) ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท


เด็กชายจิ่นเจียง เซี่ย ป.1/2 CEP ได้ลำดับที่ 1 ของนักเรียนสันชาติจีน

   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของรั้วโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาทุกคนเลยครับ ปรมมือ