NEW>> โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้รับรางวัล ผลคะแนนสอบ O-NET (ค่าเฉลี่ยรวม 5 รายวิชา) สูงสุด 400 อันดับของประเทศไทย

โพสต์16 ก.ค. 2561 02:08โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2561 22:40 ]

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้รับรางวัล ผลคะแนนสอบ O-NET 
(ค่าเฉลี่ยรวม 5 รายวิชา) สูงสุด 400 อันดับของประเทศไทย


  

             

                      
                         ผู้บริหารโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยารับเข้ารับ โล่รางวัลผลคะแนน O-Net (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) งสุด 400 อันดับของ 
         ประเทศไทย  โดยได้รับ เป็นอันดับที่ 185 ประจำปีการศึกษา 2560
Comments