พิธีลงนามความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์26 ต.ค. 2563 18:22โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2563 18:55 ]
พิธีลงนามความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยท่านอธิการบดี 
กับโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
โดยอาจารย์ นิติ เรืองรัตนากร ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต 
ผ.อ. อรุณรัตน์ สวัสดิ์ชุติตระกูล
หน.ฝ่ายภาษาจีน อาจารย์ สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ 
ในนามโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรทั้ง 40 
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

   

   

https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/photos/pcb.1165959213799641/1165959103799652/
Comments