พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และมอบเกียรตบัตรให้แก่นักเรียนผู้ทำคุณงามความดี

โพสต์8 เม.ย. 2564 19:41โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และมอบเกียรตบัตรให้แก่นักเรียนผู้ทำคุณงามความดี 

สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

โดยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะฝ่ายบริหาร

ขอให้มีความสุข ความเจริญ และรักษาคุณงามความดีให้ยั่งยืนตลอดไป

วันที่ 8 เมษายน 2564


   

    

    

https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/
Comments