ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

โพสต์3 พ.ย. 2564 01:29โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 
โตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ( แบบ ATK) 
โดยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอบางละมุง 
วันที่ 30 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 
ณ อาคารแปดเซียนชั้นล่าง  


   

   

   

Comments