ประกาศการลดค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โพสต์29 ม.ค. 2564 00:29โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 
ขอแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนให้ผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2/2563 
ด้วยการลดค่าเล่าเรียนดังนี้
Comments