ประกาศ ขอความร่วมมือ นักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาทุกคน ที่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้เดินทางกลับมาจังหวัดชลบุรี ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการและเตรียมความพร้อม ก่อนกลับมาเรียนที่โรงเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

โพสต์15 พ.ค. 2564 01:33โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

Comments