ประกาศโรงเรียนสว่างบริบูณ์วิทยา เมืองพัทยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

โพสต์3 เม.ย. 2563 01:51โดยประยงค์ รัชตะสาคร
****ประกาศโรงเรียนสว่างบริบูณ์วิทยา เมืองพัทยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ขอแจ้งกำหนดการรับเอกสารสำคัญ ใบ ปพ.1 และ วุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น อ.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6 (เฉพาะนักเรียนที่จะต้องนำเอกสารสำคัญไปยื่นเพื่อศึกษาต่อยังสถาบันอื่น และมีความจำเป็นที่ต้องใช้เอกสารเท่านั้น) ให้ติดต่อรับตามกำหนดวันเวลาเดิม คือ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ฝ่ายวิชาการ ส่วนนักเรียนที่ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เอกสาร โรงเรียนขอแจ้งเลื่อนกำหนดออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เรียนมาเพื่อทราบ
#social Distancing
#Covid-19
Comments