ประกาศวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยางดจ่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

โพสต์7 ก.ค. 2565 00:24โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

Comments