โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาได้วางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน CEP 7 ชั้น เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564

โพสต์21 ก.พ. 2564 23:51โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

Comments