โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เข้าพบท่าน ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ปรึกษาหารือและขอความร่วมมือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนนักเรียน ด้านหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โพสต์15 ส.ค. 2565 18:11โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

ท่านอาจารย์นิติ เรืองรัตนากร ผู้จัดการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา พร้อมด้วยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณชานน จรัสสุทธิกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ ฟอร์เวิร์ด โฮลดิงส์ ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาฟอร์เวิร์ด โฮลดิงส์  พร้อมด้วยคณะทีมบริหารและครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เข้าพบท่าน ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ เพื่อปรึกษาหารือและขอความร่วมมือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนนักเรียน ด้านหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

   

   

    Comments