สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เข้าตรวจอาคาร และสถานที่ในโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

โพสต์24 พ.ย. 2564 02:27โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เข้าตรวจอาคาร และสถานที่ในโรงเรียน
ตามเกณฑ์การประเมินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564


Comments