ท่านผู้จัดการ มอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้บริหารฝ่ายภาษาจีน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โพสต์15 ส.ค. 2565 18:39โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ท่านผู้จัดการ มอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้บริหารฝ่ายภาษาจีน
และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

   


Comments