ตรวจหาเชื้อโควิด-19 นักเรียนระดับ ม.1-3

โพสต์5 พ.ย. 2564 00:02โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (แบบ ATK) 
ให้กับนักเรียนระดับ ม.1-3  โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ เป็นผู้ตรวจ 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

  

   

   
Comments