ตรวจหาเชื้อโควิด-19 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 CEP

โพสต์7 พ.ย. 2564 18:58โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (แบบ ATK ชุดตรวจด้วยน้ำลาย) 
ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 CEP 
โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ เป็นผู้ตรวจ อาคารแปดเซียนชั้นล่าง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

   

   

   

Comments