ตรวจหาเชื้อโควิด-19 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ICEP

โพสต์9 พ.ย. 2564 20:06โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (แบบ ATK ชุดตรวจด้วยน้ำลาย) 
ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ICEP 
โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ เป็นผู้ตรวจ
วันที่ 10 พฤษจิกายน 2564

   

   

   

Comments