ตรวจหาเชื้อโควิด-19 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ICEP

โพสต์8 พ.ย. 2564 18:56โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ( แบบ ATK ชุดตรวจด้วยน้ำลาย ) 
ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ICEP 
โดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ เป็นผู้ตรวจ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

  

  

  

Comments