ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

โพสต์4 ส.ค. 2565 22:46โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

ท่านอาจารย์นิติ เรืองรัตนากร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน

คุณวิเชียร พงศ์ถาวรภิญโญ รองผู้จัดการโรงเรียน

คุณสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองผู้จัดการโรงเรียน

คุณธีระ ฤทธิ์เกรียงไกร ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์อรุณรัตน์ สวัสดิ์ชุติตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

และอาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่ายภาษาจีน

ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายวิชาการ

ระหว่างโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

กับ ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

และ อาจารย์นิตยา เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาขีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
True click life เข้ามานิเทศการสอนให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ

โพสต์29 มิ.ย. 2565 02:55โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2565 02:56 ]

True click life เข้ามานิเทศการสอนให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ หลักสูตรของ True click life  Computing Science 
และส่งมอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer ) ให้กับโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 2 เครื่อง
วันที่ 29 มิถุนายน 2565

   
   
   

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิร สัจจะพรเทพ ได้รับรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม การแข่งขันหมากรุก

โพสต์29 มิ.ย. 2565 02:44โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

เด็กหญิงจิร สัจจะพรเทพ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  

ได้รับรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม การแข่งขันหมากรุก ในรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

ในรายการ “Chonburi Rapid, Central Chess on Tour 2022 Season 2 "Chess & Makruk”

(โดยสมาคมกีฬากีฬาไทย แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมกีฬาหมากรุกสากลเมือง

พัทยา ชมรมหมากรุกไทยตักกะศิลาดินแดง และโรงเรียนสอนกีฬาหมากรุก 101) 

ณ เซ็นทรัลชลบุรี  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

โพสต์19 มิ.ย. 2565 18:12โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2565 18:13 ]

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
          ทางโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เข้าร่วมเป็นศูนย์สอบประเมิน (on-site) โดยรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบใน สองรายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ค่าสมัครสอบวิชาละ 150 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. 2565
.. หมายเหตุ ..
   - รับสมัครทั้งนักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูณ์วิทยา และ นักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบประเมินค่ะ 
   - รับใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

ประกาศหยุดเรียน!!! วันที่ 3 และ 6 มิถุนายน 2565

โพสต์31 พ.ค. 2565 21:31โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา


กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียน

โพสต์9 พ.ค. 2565 18:11โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา


ท่านโป๊ยเซียนโจ่วซือ ทำพิธีเสริมมงคล ณ อาคารเรียน CEP และจัดตั้งองค์ขงจื่อ

โพสต์8 พ.ค. 2565 18:13โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

คณะกรรมการมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน
ได้เชิญท่านโป๊ยเซียนโจ่วซือ ทำพิธีเสริมมงคล ณ อาคารเรียน CEP หลังที่ 2
เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคณะครูและนักเรียนในการเข้าใช้อาคารเรียน
และทำพิธีเสริมมงคลในการจัดตั้งองค์ขงจื่อ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 8 เซียน
วันที่ 6 พ.ค. 2565 เวลา 8.00 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โพสต์30 มี.ค. 2565 22:29โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2565 00:39 ]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 31 มีนาคม 2565

   

             

 

1-10 of 123