โครงการ/กิจกรรม/งาน


แสดง 3 รายการ
ประเภทชื่อ โครงการ/งาน/กิจกรรมหน่วยงานวันเริ่มโครงการวันสิ้นสุดโครงการดาวโหลด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ประเภทชื่อ โครงการ/งาน/กิจกรรมหน่วยงานวันเริ่มโครงการวันสิ้นสุดโครงการดาวโหลด
โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อการสอนผ่านเทคโนโลยี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 มิถุนายน 2562 31 มีนาคม 2563  
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 มิถุนายน 2562 31 มีนาคม 2563  
งาน ซ่อมบำรุงระบบเน็ตเวิร์ค ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 มิถุนายน 2562 31 มีนาคม 2563  
แสดง 3 รายการ