วันที่ 21 กันยายน 2566 


งานอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน
1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล เพื่อเป็นการรำลึกและตระหนักถึงสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมทุกระดับทั่วโลก ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ต่อกัน

วันที่ 21 กันยายน 2566

เด็กหญิงรดา แซ่จัง  นักเรียนชั้น ป.6

ได้เข้าร่วมประกวดวาดภาพโครงการสานสัมพันธ์
ไทยญี่ปุ่น ประจำปี 2566

ได้รับรางวัล "เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน"

ฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐกิตติ์ เมฆ เคลื่อน

วันที่ 18 กันยายน 2566  


กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วันที่ 17 กันยายน 2566 


การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย สมัยที่ 7

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 


กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (icep) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

วันที่ 15 กันยายน 2566 


ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้เดินทางเข้ารับรางวัล ประกวดคลิปวิดีโอ
“พลเมืองดี พลเมืองไทย ตามรอยพระยุคลบาท”
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี


                                                                                         - SAWANGBORIBOONWITTAYA  SCHOOL -