วันที่ 8 มิถุนายน 2566 


ทางฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 คน
ไปร่วมกิจกรรม open house 

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


วันที่ 2 มิถุนายน 2566


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

                                                                                         - SAWANGBORIBOONWITTAYA  SCHOOL -